برگزاري ورك شاپ فيلمنامه نويسي انيميشن در مكتب رضوان

 برگزاري ورك شاپ فيلمنامه نويسي انيميشن در مكتب رضوان
در اين ورك شاپ 3 ساعته پس از اراه مباحث مقدماتي پيرامون ايجاد شخصيت در فيلمنامه انيميشن و استفاده از فضاي خلاقانه در پيشبرد اثر، حاضرين به صورت عملي و با نظارت استاد به خلق شخصيت هاي متفاوت كارتوني پرداخته و نقش آفريني هر شخصيت را در پردازش مناسب يك فيلمنامه انيميشن فرضي مورد بررسي قرار دادند.
نقش تخيل در فيلمنامه به عنوان مهمترين فاكتور در صنعت انيميشن، تفاوت هاي انيميشن سازي در ايران و جهان، جايگاه درگيري و كشمكش در ايجاد فضاي مناسب در داستان فيلمنامه و نيز نقد و بررسي برخي آثار بزرگ انيميشن جهان از ديگر مباحث مطرح شده در اين كارگاه بود.


تاريخ: ۱۳۹۰/۵/۹