هنرمند موسسه آفرینش های هنری در نمایشگاه قرآنی پاکستان

 هنرمند موسسه آفرینش های هنری در نمایشگاه قرآنی پاکستان

همزمان با ماه مبارک رمضان ،موسسه آفرینشهایهنری آستان قدس رضوی با همکاری سازمان فرهنگ وارتبا طات اسلامی،برای حضور در نمایشگاه قرآنی پاکستان ،هنرمند اعزام می کند .

به گزارش روابط عمومی موسسه آفرینش های هنری آستان قدس رضوی ،استاد طاهر نبی زاده ،مدرس هنرهای ایرانی – اسلامی وطراحی سنتی در مکتب هنررضوان ،برای حضور در نمایشگاه قرآنی پاکستان به این کشور سفر می کند .

بر پایه این گزارش ،استاد نبی زاده در گفتگوبا روابط عمومی موسسه ، برگزاری این قبیل نمایشگاه ها را مثبت ارزیابی کرده وگفت: تعامل فرهنگی بین دو کشور ،انسجام دوستی و نیز تبادل ارزش های هنری و انتقال تجربیات متقابل ،از دیگر محاسن این گونه بر نامه ها ا ست .

استاد نبی زاده که سابقه برگزاری کارگاه عملی در دو دانشگاه و همچنین موزه ملی پاکستان را دارد ،استقبال مردم آن کشور را از هنر های ایرانی بسیار خوب دانست وافزود : ایران در زمینه هنرهای سنتی به ویژه خوشنویسی و طراحی از سطح بالاتری نسبت به پاکستان برخوردار است ودر زمینه نگارگری نیز پاکستانی ها که بیشتر به شیوه هندی وتا حدودی به سبک مکتب هرات فعالیت می کنند در جایگاه قابل قبولی قرار دارند .

تاريخ: ۱۳۹۲/۴/۲۵