موفقیت هنرجویان مکتب هنر رضوان در آزمون خوشنویسی

 موفقیت هنرجویان مکتب هنر رضوان در آزمون خوشنویسی

جمعی از هنرجویان مکتب هنر رضوان در آزمون انجمن خوشنویسا ن ایرن ویژه بهار 92 پذیرفته شدند.

به گزارش روابط عمومی موسسه آفرینش های هنری آستان قدس رضوی ، نه نفر از هنرجویا ن کلاسهای مکتب هنر رضوان در آزمون سراسری انجمن خوشنویسان ایران ویژه بهار 92 شرکت کرده وموفق به کسب مدارج ذیل شدند :

مدرس مقطع هنرجو
هادي ذوالرياستين
هادي ذوالرياستين
هادي ذوالرياستين
هادي سيدخواني
هادي سيدخواني
مهدي سليماني
هادي ذوالرياستين
هادي سيدخواني
مهدي سليماني
كتابت ممتاز – شكسته عالي
كتابت ممتاز
نستعليق ممتاز
كتابت ممتاز
شكسته ممتاز
كتابت ممتاز
شكسته عالي
خوش
خط تحريري(بالاترين نمره)
منصوره صفار
مليحه زارع
سعيده حسيني
فاطمه نوروزي
محمداختري
هادي مختاري فر
مهشيد اميراحمدي
جواد يوسفي
بهناز صديق

گفتنی است در این مکتب ،کلاس های خوشنویسی در مقاطع وخطوط مختلف توسط مدرسین مجرب وبه صورت استاندارد برگزار می شود.

تاريخ: ۱۳۹۲/۴/۱۳