ارزشيابي کيفي دوره هاي آموزشي مکتب هنر رضوان

 ارزشيابي کيفي دوره هاي آموزشي مکتب هنر رضوان
يک دوره مسابقه هنري به مناسبت جشن هاي نيمه شعبان در ميان هنرجويان و هنرآموزان مکتب هنر رضوان برگزار شد.

اين مسابقه با هدف ارزشيابي کيفي کلاس‌هاي هنري مکتب هنر رضوان و ايجاد شور و اشتياق در هنرجويان جهت رقابت با يکديگر برگزار ‌شد. اين مسابقه در ميان هنرجويان هر کلاس به طور مجزا و زير نظر مدرس آن مقطع برگزار شده و آثار هنرجويان با توجه به ميزان آموزش‌هاي ارائه شده در هر دوره و سطح آموزشي توسط اساتيد مکتبهنررضوان ارزيابي و به منتخبين جوايز ارزنده‌اي اهدا گرديد.

شايان ذکر است اين مسابقه در 12 رشته و 21 کلاس مختلف برگزار و در نهايت از مجموع 213 هنرآموز در مجموعه مکتب هنر رضوان از 23 نفر تقدير به عمل آمد.

همچنين به منظور تشويق و ترغيت کودکان به ادامه آموزش‌هاي هنري در بخش نقاشي و سفال کودکان به تمام هنرآموزان جوايزي اهدا ‌گرديدتاريخ: ۱۳۹۰/۵/۸