چهارمين شب داستان خواني اقليم خيال با حضور محمدرضا سرشار

 چهارمين شب داستان خواني اقليم خيال با حضور محمدرضا سرشار
به گزارش روابط عمومي موسسه آفرينش هاي آستان قدس رضوي، انجمن ادبي رضوي به مناسبت روز قلم اقدام به برگزاري شب داستان خواني با حضور محمدرضا سرشار مي نمايد.

اين مراسم چهارمين شب از سلسله برنامه هاي داستان خواني «اقليم خيال» است كه از سال 1386هرساله همزمان با مراسم گراميداشت روزقلم به همت انجمن ادبي رضوي در نگارخانه رضوان مشهد برگزار مي شود.

در چهارمين شب از اين مراسم كه باحضور نويسندگان برگزيده شهر مشهد برگزار مي شود استاد محمدرضا سرشار و 7 داستان نويس مشهدي به داستان خواني مي پردازند.
در ادامه اين مراسم نويسندگان و اساتيد فن به بحث و تبادل نظر در خصوص ادبيات داستاني و داستان كوتاه مي پردازند.

شايان ذكر است اين مراسم، پنجشنبه 16 تيرماه در نگارخانه رضوان واقع در خيابان كوهسنگي 17 و از ساعت
تاريخ: ۱۳۹۰/۵/۸