"مجنون خاك" به نگارخانه رضوان مي رود

 "مجنون خاك" به نگارخانه رضوان مي رود
نمايشگاه شيشه و سراميك با عنوان "مجنون خاك" آثار عبدالرضا اسعدي و الميرا شكر پور در نگارخانه رضوان وابسته به موسسسه آفرينش هاي هنري آستان قدس رضوي برپا مي شود.
به گزارش روابط عمومي موسسه آفرينش هاي هنري آستان قدس رضوي، در اين نمايشگاه حدود 200 اثر در قالب هنر شيشه و سراميك با تكنيك هاي مختلف و موضوع  آزاد و انتزاعي به نمايش گذاشته مي شود.
اسعدي در خصوص آثار اين نمايشگاه گفت: برخي از اين آثار بصورت شبكه هاي نامنظم است كه تركيب بندي و بازي فرم، موضوع اصلي آن را در برداشته و بعضي ديگر به صورت احجام شيشه اي، الهام گرفته از دنياي رمزگونه زيرآب است.
وي افزود: در ديگر آثار تلاش شده با نگاهي هنرمندانه و با الهام از اشعار شاهنامه، تصورات ذهني خود در قالب نقش هايي روي شيشه و سراميك به نماش درآوريم.
به گفته اين هنرمند، عمده آثار سفالين و سراميكي نمايشگاه در قالب هنر مفهومي است كه موضوع انسان، پرنده و ديوار در آن نقش دارد و منظور همان اسارت و رهايي است.
نمايشگاه "مجنون خاك" عصر روز دوشنبه 20 ارديبهشت ماه ساعت 18 گشايش مي يابد و تا 30 ماه جاري صبح ها 9 تا 12 و عصرها 17 تا 20 در نگارخانه رضوان واقع در كوهسنگي 17 پلاك 16 براي بازديد عموم داير است.  

تاريخ: ۱۳۹۰/۵/۸