در همايش "شميم طوبي" تأكيد شد؛ لزوم بسترسازي فرهنگي در اجراي طرح عفاف و حجاب

 در همايش "شميم طوبي" تأكيد شد؛ لزوم بسترسازي فرهنگي در اجراي طرح عفاف و حجاب
يك استاد حوزه و دانشگاه بر لزوم بسترسازي فرهنگي از سوي دستگاه ها و نهادهاي متولي در اجراي طرح عفاف و حجاب تأكيد كرده و شيوه هاي فرهنگي و ايجابي را ضامن توفيق اجراي آن دانست.
به گزارش روابط عمومي مؤسسه آفرينش هاي هنري آستان قدس رضوي، حجه الاسلام مهدي عدالتيان رضوي در سلسله همايش هاي "شميم طوبي" با حضور 150 نفر از جوانان اعضاي مجتمع فرهنگي هنري امام خميني (ره) به تشريح موضوع "الزامات و بايسته هاي توسعه فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه" پرداخت.  
وي سلامت فكري و فرهنگي اقشار مختلف يك جامعه را موجب بقا و توسعه آن عنوان كرد و افزود: احترام به مرزهاي فكري و فرهنگي غالب در يك جامعه، موجب ارتقاي ارزش هاي انساني در افراد آن جامعه شده و حفظ حجاب از دروني شدن ارزش عفاف نشات مي گيرد.
حجه الاسلام عدالتيان پيوند منطقي و موثر ميان چهار شبكه خانواده، معلم، دوستان و اجتماع را در تربيت روحي و رواني فرزندان و جوانان كشورمان بسيار با اهميت توصيف كرد و گفت: براي نهادينه كردن فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه بايد ميان اين حلقه ها پيوندي مستحكم ايجاد كرد.
اين استاد حوزه و دانشگاه خواستار توجه بيشتر خانواده ها در تربيت فرزندان و نيز لزوم توجه به امر پرورش در سيستم آموزشي كشور شد و خاطرنشان كرد: موضوع عفاف و حجاب بايد در تك تك افراد جامعه نهادينه شده و پاي بندي به اين امور براي آنان به ارزشي دروني و ماندگار تبديل شود.
 يادآور مي شود سلسله همايش هاي "شميم طوبي" به طور مستمر از سوي مؤسسه آفرينش هاي هنري آستان قدس رضوي در مجتمع فرهنگي هنري امام خميني (ره) برگزار شده و با رصد دقيق از شرايط فرهنگي و هنري روز كشور به بررسي و واكاوي آن موضوعات مي پردازد.تاريخ: ۱۳۹۰/۵/۸