دومین جشنواره فیلم بهشت لغو گردید

 دومین جشنواره فیلم بهشت لغو گردید
دبیر دومین جشنواره فیلم بهشت در مصاحبه با روابط عمومی با اشاره به رویکرد جشنواره مبنی بر پاسداری از میراث و هنر ایرانی_اسلامی و ترویج آموزه های خاندان رسالت به ویژه فرهنگ مهرپرور رضوی کار خود را آغاز کرده بود و در همین راستا حمایت از تولیدات مرتبط با موضوع جشنواره از دغدغه‌های اصلی و محوری این جشنواره بود که متاسفانه به دلیل تاثیر بیماری کرونا در تعطیلی یا تعلیق تمامی فعالیت‌ها و رویدادهای هنری این مهم تحقق نیافت.
بنابراین جشنواره فیلم بهشت در سال جاری برگزار نخواهد شد و به سال آینده موکول گردید.
تاريخ: ۱۳۹۹/۳/۷