کارگاه چهل سال روایت شعر انقلاب در یاسوج برگزار شد

 کارگاه چهل سال روایت شعر انقلاب در یاسوج برگزار شد

انجمن ادبی رضوی روز گذشته درشهر یاسوج میزبان کارگاه چهل سال روایت شعر انقلاب بود .
به گزارش روابط عمومی موسسه آفرینشهای هنری آستان قدس رضوی ، روز گذشته انجمن ادبی رضوی در شهر یاسوج و در کارگاه چهل سال روایت شعر انقلاب میزبان شاعران آیینی این دیار بود .
در این کارگاه که با حضور سی تن از شعرای پیشکسوت وجوان شهر یاسوج وبا جضور استاد حاج احد ده بزرگی برگزارشد ؛ مکتب های شعری انقلاب پیشگامان وشعرای انقلاب مورد بحث و بررسی قرارگرفت .
شایان ذکر است این جلسه با شعرخوانی شعرای جوان آیینی همراه بود  .
تاريخ: ۱۳۹۷/۱۲/۱۹