حضور موسسه آفرینش های هنری آستان قدس رضوی در نمایشگاه قرآن افغانستان

 حضور موسسه آفرینش های هنری آستان قدس رضوی در نمایشگاه قرآن افغانستان
به گزارش روابط عمومی موسسه آفرینش های هنری آستان قدس رضوی این نمایشگاه در مسجد عیدگاه شهر کابل برگزار شد که موسسه آفرینش های هنری نیز با ارائه آثار هنری به کار رفته در حرم مطهر رضوی و هنرهای قرآنی در آن حضور یافت.
اساتید خوشنویسی این موسسه در نمایشگاه قرآنی افغانستان به صورت زنده به  اجرای آثار خوشنویسی از آیات قرآنی پرداخته که مورد توجه بازدید کنندگان قرار گرفت.
شایان ذکر است آستان قدس رضوی با دراختیار داشتن 5 غرفه در این نمایشگاه مشارکت داشته که موسسه آفرینش های هنری در دو غرفه آن به ارائه آثار هنری پرداخت بود.
تاريخ: ۱۳۹۱/۶/۱۴