نگارخانه رضوان میزبان آثار نقاشیخط کاظم خراسانی می شود

 نگارخانه رضوان میزبان آثار نقاشیخط کاظم خراسانی می شود

نمایشگاه جدیدترین آثار نقاشیخط استاد کاظم خراسانی در نگارخانه رضوان برگزار می شود .
به گزارش روابط عمومی موسسه آفرینشهای هنری آستان قدس رضوی ، 25 اثر از جدیدترین آثار نقاشیخط کاظم خراسانی از شنبه آینده اول دی ماه در نگارخانه رضوان به نمایش گذاشته می شود .
کاظم خراسانی دکترای پژوهش هنر وارشدگرافیک دانشگاه هنرتهران،عضوهیات علمی دانشگاه  و چندین رتبه اول تاسوم وبرگزیده جشنواره های ملی وبین المللی است که تا کنون 13نمایشگاه انفرادی وبیش از150 نمایشگاه گروهی در کشورهایی چون ایتالیا ، فرانسه ، ترکیه ، پاکستان و ...برگزار نموده است .
مراسم گشایش نمایشگاه آثار نقاشیخط کاظم خراسانی روز شنبه ساعت 17 در نگارخانه رضوان برگزار خواهد شد و تا پنج شنبه 6 دی ماه همه روزه از ساعت 9تا 13 و 16 تا 19 ادامه خواهد داشت .  
تاريخ: ۱۳۹۷/۹/۲۹