انجمن ادبی بانوان رضوی

 انجمن ادبی بانوان رضوی
انجمن ادبی بانوان رضوی باعنوان "گوهرشاد" شنبه ها ساعت 17 در محل بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی برگزار می شود .
آدرس : دوربرگردان خیابان طبرسی  - بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی - طبقه همکف اتاق 206 - سالن کنفرانس
تاريخ: ۱۳۹۷/۱/۲۷