جلسه شعر انجمن ادبی رضوی

 جلسه شعر انجمن ادبی رضوی
جلسه شعر انجمن ادبی رضوی دوشنبه ها ساعت 17 در محل حرم مطهر ، صحن جمهوری اسلامی اتاق 154 برگزار می شود
تاريخ: ۱۳۹۷/۱/۲۷