آئین شعرخوانی "رسم دعبل"

 آئین شعرخوانی "رسم دعبل"
رضا رحیمی عنبران

دکتر هادی منوری

حجت الاسلام سیدی

سيد حمیدرضا برقعی

دکتر اسماعیل آذر

سیدمحمد رستگار

تاريخ: ۱۳۹۷/۱/۲۳