اجراء نمایشنامه "چشمه خورشید"

 اجراء نمایشنامه "چشمه خورشید"
به گزارش روابط عمومی مؤسسه ی آفرینشهای هنری ، نمایشنامه ی "چشمه خورشید"  از 2 فروردین ماه سال جاری لغایت 15 فروردین در سالن قدس کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی هر روز بعد از نماز مغرب و عشاء در حال اجراء است . این نمایش بیننده را در فضای ملتهب سالهای 1314 تا 1320 در حکومت رضاخان قرار می دهد . موضوع نقّالی و پرده خوانی این نمایش ، دعوت مأمون عباسی از حضرت علی ابن موسی الرضا علیه السلام جهت پذيرفتن ولایتعهدیست . استقبال پرشور مردم نیشابور از حضرت و دلایل ایشان جهت عدم پذيرش ولایتعهدی از صحنه های برجسته ی این نمایش است .
تاريخ: ۱۳۹۷/۱/۹