تدوین سیاست های تولید؛ در سومین نشست خادمیاران پویانمایی رضوی

 تدوین سیاست های تولید؛ در سومین نشست خادمیاران پویانمایی رضوی
سومین نشست خادمیاران پویانمایی رضوی با حضور نخبگان پویانمایی کشور برگزار شد .
به گزارش روابط عمومی موسسه آفرینشهای هنری آستان قدس رضوی در سومین نشست خادمیاران پویانمایی رضوی که با حضور محمد سرشار مدیر شبکه کودک و نوجوان، محمدرضا کریمی صارمی مدیر کل امور سینمایی و تئاتر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ، دکتر علیرضا گلپایگانی مدرس و کارشناس انیمیشن  ، محمد علی چمی گو مدیرکل موسسه آفرینشهای هنری آستان قدس رضوی و جمعی از نخبگان پویانمایی کشور برگزار گردید  برنامه ها و سیاست های راهبردی موسسه آفرینشهای هنری مبتنی بر سند راهبردی سازمان فرهنگی آستان قدس رضوی تدوین شد.
در این جلسه در راستای کاربردی شدن سیاست های تدوین شده با همکاری منتخبین این حوزه گانت پیشنهادی تولیدات پویانمایی رضوی براساس نیازسنجی مخاطبین (زائر و مجاور ) ، گستره جغرافیایی و مقاطع سنی مختلف و  قالب های تولید (شامل سینمایی ، سریال تلویزیونی ، فضاهای مجازی و محصولات فرهنگی) نیز تدوین گردید .
 سایر نخبگان شرکت کننده در این نشست شامل محمد ابوالحسنی ، علی نوری اسکویی ، محمد امین همدانی ، محمد رضا عباسیان ، سید مصطفی حسینی ، حمید رضا ایزدی ، مجتبی موسوی ، سید علی پورحسینی ، محمد ظریف صدر و مهدی سیم ریز می باشند .
در حاشیه این جلسه اعضای کارگروه خادمیاران پویانمایی رضوی با هدف بررسی ظرفیت های حرم مطهر رضوی و زیارت از بخش های مختلف حرم و ویژه برنامه های کودکان همچون کبوترانه بازدید نمودند.
تاريخ: ۱۳۹۶/۱۰/۱۰