اطلاعیه دبیرخانه دومین دوسالانه تصویرگری نیایش

 اطلاعیه دبیرخانه دومین دوسالانه تصویرگری نیایش
بدین وسیله به اطلاع کلیه هنرمندان و علاقه مندان می رساند با توجه به اقدام یک سویه از جانب نگارخانه میرک، مبنی بر جمع آوری آثار راه یافته به بخش نمایشگاه دومین دوسالانه تصویرگری نیایش، این آثار تا موعد مقرر در نگارخانه رضوان مشهد در معرض دید علاقه مندان قرار خواهد داشت. 
علاقه مندان می توانند جهت بازدید از این آثار به نگارخانه رضوان واقع در خیابان کوهسنگی 17 مراجعه کنند.

تاريخ: ۱۳۹۱/۴/۲۰