اولین ورک شاب از برنام های جنبی سومین دوسالانه تذهیب های قرآنی

 اولین ورک شاب از برنام های جنبی سومین دوسالانه تذهیب های قرآنی
اولین کارگاه تخصصی تذهیب از سلسله برنامه های جنبی سومین دوسالانه تذهیب های قرآنی درمکتب هنر رضوان مشهدبرگزار می شود.
به گزارش روابط عمومی موسسه آفرینش های هنری آستان قدس رضوی کارگاه تخصصی تذهیب با موضوع ارتباط چاپ و تذهیب در مکتب هنررضوان مشهد برگزار می شود.
این کارگاه تخصصی که از برنامه های جنبی سومین دوسالانه تذهیب های قرآنی محسوب می شود به موضوع ارتباط چاپ و تذهیب می پردازد.
این ورک شاپ با حضور استاد مجید فدائیان در روز چهارشنبه 27 اردیبهشت ماه در محل مکتب هنر رضوان برگزار می شود
هنرمندان و علاقمندان می توانند برای شرکت در کارگاه تخصصی چاپ و تذهیب از ساعت 15 الی 17 به مکتب هنر رضوان واقع در خیابان کوهسنگی 17 مراجعه کنند.
تاريخ: ۱۳۹۱/۲/۲۶