بازدید گروهی هنرجویان مجتمع فرهنگی هنری امام خمینی (ره) از پارک علمی بازیما

 بازدید گروهی هنرجویان مجتمع فرهنگی هنری امام خمینی (ره) از پارک علمی بازیما
به همت مجتمع فرهنگی هنری امام خمینی (ره) ،گروهی از هنرجویان این مرکز و نوجوانان منطقه در غالب اردویی نیمه وقت از پارک علمی بازیما بازدید کردند .
به گزارش روابط عمومی موسسه آفرینشهای هنری آستان قدس رضوی ، جمعی از هنرجویان مجتمع فرهنگی هنری امام خمینی (ره ) و شرکت کنندگان برنامه ماه مهربانی در راستای برگزاری اردوهای آموزشی توسط این مرکز ، از پارک علمی بازیما بازدید نمودند.
شایان ذکر است برگزاری اردوهای آموزش تفریحی در طی سال و در طول دوره های مختلف هنری از برنامه های جانبی مجتمع فرهنگی هنری امام خمینی (ره) برای هنرجویان این مرکز است .
 
 
 
 
 
 
 
تاريخ: ۱۳۹۵/۴/۵