درخشش خوشنویسان مکتب هنر رضوان در جشنواره های داخلی و خارجی

 درخشش خوشنویسان مکتب هنر رضوان در جشنواره های داخلی و خارجی

به گزارش روابط عمومی موسسه آفرینشهای هنری آستان قدس رضوی ، آثار محسن عبادی و سارا عطار زاده استاد و هنرجوی خوشنویسی مکتب هنر رضوان در خط محقق و کوفی در جشنواره حلیه ترکیه مورد تقدیر قرار گرفتند .
حلیه نویسی نوعی قطعه نویسی مذهبی عمدتا مشتمل بر وصف شمایل پیامبر و گاها امامان است ؛ جشنواره حلیه شریف یکی از معتبرترین جشنواره های خوشنویسی بین کشورهای اسلامی است که هر چهار سال یکبار در کشور ترکیه برگزار شده و از کلیه هنرمندان خوشنویس در سراسر جهان برای شرکت در این مسابقه و خلق آثار هنری نفیس دعوت می شود .
همچنین فاطمه مقیمی نیز در دومین جشنواره کتابت قرآن کریم در بخش کتابت سور مسبحات در خط نسخ فارسی شایسته ی تقدیر اعلام شد .
 
 
 سارا عطارزاده
 
 
 
 
محسن عبادی
 
فاطمه مقیمی
تاريخ: ۱۳۹۴/۱۰/۲۱