همایش ملی نقش خراسان در شکوفایی هنر اسلامی در مشهد برگزار شد

 همایش ملی نقش خراسان در شکوفایی هنر اسلامی در مشهد برگزار شد
همایش ملی نقش خراسان در شکوفایی هنر اسلامی با حضور بیش از  300 نفر از استادان و پژوهشگران هنر از سراسر کشور روز پنجشنبه 28 آبان در دانشکده ادبیات دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی موسسه آفرینشهای هنری آستان قدس رضوی ،کریمی دبیر این همایش محورهای این همایش را شامل معماری و تزئینات وابسته، نگارگری و خوشنویسی، نقش حرم مطهر رضوی در حفظ و اشاعه سنت های هنری و هنرهای صناعی عنوان کرد.
وی افزود: از بین مقالات ارسال شده به این همایش 68 مقاله پذیرفته شده که 21 مقاله در قالب سخنرانی و 47 مقاله به صورت پوستر توسط استادان و پژوهشگران این حوزه ارائه می شود.
وی از انتشار کتاب مجموعه مقالات همایش ملی نقش خراسان در شکوفایی هنر اسلامی و همچنین کتاب مقالات و سخنرانی های برگزیده این همایش خبر داد.
همایش ملی نقش خراسان در شکوفایی هنر اسلامی به همت موسسه آموزش عالی فردوس مشهد و با همکاری موسسه آفرینش های هنری آستان قدس رضوی و در مجموع با 21 حامی برگزار شده است.
تاريخ: ۱۳۹۴/۹/۱