همایش ملی نقش خراسان در شکوفایی هنر اسلامی برگزار می شود

 همایش ملی نقش خراسان در شکوفایی هنر اسلامی برگزار می شود
همایش ملی نقش خراسان در شکوفایی هنر اسلامی با همکاری موسسه آفرینشهای هنری آستان قدس و چندین نهاد علمی ، پژوهشی و هنری  28 آذر برگزار می شود .
به گزارش روابط عمومی موسسه آفرینشهای هنری آستان قدس رضوی ، همایش ملی نقش خراسان در شکوفایی هنر اسلامی که با مشارکت موسسه آفرینشهای هنری آستان قدس رضوی ، روز پنج شنبه 28 آبان ماه برگزار خواهد شد در پی آنست که در نگاهی عالمانه و با دعوت از پژوهشگران و محققین نقش و منزلت خراسان را در شکوفایی هنراسلامی  مورد تحقیق و مطالعه قرار دهد .
دراین همایش که توسط موسسه آموزش عالی فردوس و  در پنج محور؛ نقش مجموعه حرم رضوی، معماری و تزیینات وابسته، هنرهای صناعی ، خوشنویسی و کتاب‌آرایی و  نگارگری برگزار خواهد شد ؛ مؤسسه آفرینش‌های هنری آستان قدس رضوی، دانشکده فنی و حرفه‌ای (واحد الزهراء مشهد)، دانشگاه بیرجند (دانشکده هنر و معماری) دانشگاه فرهنگیان (پردیس شهید بهشتی مشهد)، انجمن علمی هنر اسلامی ایران و پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و تعداد زیادی از مراکز پژوهشی و آموزشی کشور مشارکت خواهند داشت .
شایان ذکر است همایش ملی نقش خراسان در شکوفایی هنر اسلامی پنج شنبه دردانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر شریعتی دانشگاه فردوسی مشهد  برگزار خواهد شد .
تاريخ: ۱۳۹۴/۸/۲۵