برگزاري كارگاه تخصصي «روش‌هاي تذهيب در مكتب صفويه» در مكتب هنر رضوان

 برگزاري كارگاه تخصصي «روش‌هاي تذهيب در مكتب صفويه» در مكتب هنر رضوان

ورك شاپ و كارگاه تخصصي «روش‌هاي تذهيب در مكتب صفوي» باحضور استاد حسين تنكابني در مكتب هنر رضوان برگزار مي شود.
استاد تنكابني در خصوص اين كارگاه تخصصي اضهار داشت: در اين كارگاه يك روزه به بررسي روشهاي ناگفته و متداول در طراحي ها و تذهيب هاي دوره صفويه پرداخته خواهد شد.
وي افزود: در اين ورك شاپ تكنيك‌هايي كه به نوعي در شرف فراموشي قرار دارند و ديگر در كارهاي امروزه شاهد آنها نيستيم اشاره شده و بررسي خواهد شد.
وي تاكيد نمود: هنرجويان و شركت كنندگان علاقمند جهت بهره‌مندي بيشتر از كارگاه نمونه كار با شيوه مكتب صفويه به همراه داشته باشند.
اين كارگاه تخصصي ساعت 16 روز پنجشنبه 10 آذر ماه در مكتب هنر رضوان واقع در خيابان كوهسنگي 17 برگزار خواهد شد.

تاريخ: ۱۳۹۰/۹/۹