رضا اصغر پور

 رضا اصغر پور
نام پدر :  
سال تولد :  
محل تولد :  
ميزان تحصيلات :  معادل لیسانس
شماره تماس :  
آدرس :  
آدرس ايميل :  
آدرس وبسايت :  
رشته هنري :  کلاژ
درجه هنري :  
شغل :  
اساتيد :  
مقام هاي كسب شده در جشنواره ها و مسابقات :
تأليفات :
سوابق اجرايي :  
سابقه همكاري با موسسه :  
مختصري از بيوگرافي هنري :رضا اصغر پور متولد سال 1331 درمشهد است
او با شرکت در کلاس های آزاد دانشگاه هنر تهران، نقاشی را زیر نظر آقایان  حبیب الله صادقی و هانیبال الخاص آموخته است
وی پس از مطالعات فراوا ن هنری به سبک خاصی از کلاژ دست پیدا کرد
اصغر پور تاکنون  3 نمایشگاه انفرادی برگزار کر ده ودر نمایشگاه های گروهی داخلی وخارجی مختلفی از جمله : قطر ،پاکستان ،بنگلادش ،ازبکستان و... شرکت کرده است
  وی سابقه همکاری با موسسه آفرینش های هنری در زمینه تولید آثاری با محتوای دینی در قالب کلاژ را دارد.