مجید فدائیان

 مجید فدائیان
نام پدر :  
سال تولد :  
محل تولد :  
ميزان تحصيلات :  معادل فوق لیسانس
شماره تماس :  
آدرس :  
آدرس ايميل :  
آدرس وبسايت :  
رشته هنري :  نقاشی
درجه هنري :  
شغل :  
اساتيد :  
مقام هاي كسب شده در جشنواره ها و مسابقات :
تأليفات :
سوابق اجرايي :  
سابقه همكاري با موسسه :  
مختصري از بيوگرافي هنري :
مجید فدائیان متولد سال 1341 در تهران است.
او صاحب نظر در هنرهای سنتی بوده و نقاشی را زیر نظر آقایان بیوک احمری، ناصر صالحی و جمال الدین خرمی نژاد آموخته است.
فدائیان تاکنون 5 نمایشگاه انفرادی برگزار کرده و در بیش از 20 نمایشگاه گروهی داخلی و خارجی شرکت داشته است.
از تالیفات وی می توان از کتاب عکس "هرات دیروز، امروز"، مقاله “splendourof iran” و چاپ مقالات گوناگون نام برد.
مجید فدائیان سابقه هکاری با موسسه آفرینش های هنری آستان قدس رضوی در زمینه داوری دو سالانه تذهیب های قرانی، مدیریت هنری مجموعه کتاب های شاهکارهای هنری در آستان قدس رضوی و منتخب نفیس سُور قران کریم به خط ابراهیم سلطان، سخنرانی هنری ونشست های پژوهشی، برگزاری کارگاه عملی (وُرک شاپ)، ناظر کارگاه مثنی سازی مکتب هنر رضوان، برگزاری نمایشگاه (مجموعه شخصی از آثار خوشنویسی قدما)، شرکت در نمایشگاه گروهی نقاشی و...را دارد.