هادی افتخاری جعفرآبادی

 هادی افتخاری جعفرآبادی
نام پدر :  
سال تولد :  
محل تولد :  
ميزان تحصيلات :  ليسانس
شماره تماس :  
آدرس :  
آدرس ايميل :  
آدرس وبسايت :  
رشته هنري :  خوشنویسی
درجه هنري :  
شغل :  
اساتيد :  
مقام هاي كسب شده در جشنواره ها و مسابقات :
تأليفات :
سوابق اجرايي :  
سابقه همكاري با موسسه :  
مختصري از بيوگرافي هنري :
هادی افتخاری جعفرآبادی متواد سال 1353 در تهران است.
او فارغ التحصیل کارشناسی ادبیات فارسی بوده  و خوشنویسی را  نزد آقایان عبدالصمد صمدی، هادی سیدخوانی، حمید میکانیک و میرزازاده آموخته است.
افتخاری تا کنون سه نمایشگاه انفرادی برگزار نموده و درچند نمایشگاه گروهی شرکت داشته است.
وی هم چنین در مسابقات مختلفی شرکت کرده و حائز مقام های گوناگونی شده است.
هادی افتخاری جعفرآبادی سابقه همکاری با موسسه افرینش های هنری آستان قدس رضوی در زمینه شرکت درکلاسهای آموزش تخصصی خوشنویسی توسط عبدالصمد صمدی که از سوی این موسسه برگزار گردید را دارد