آلاله شریف جواهری

 آلاله شریف جواهری
نام پدر :  
سال تولد :  
محل تولد :  
ميزان تحصيلات :  فوق ديپلم
شماره تماس :  
آدرس :  
آدرس ايميل :  
آدرس وبسايت :  
رشته هنري :  نقاشی
درجه هنري :  
شغل :  
اساتيد :  
مقام هاي كسب شده در جشنواره ها و مسابقات :
تأليفات :
سوابق اجرايي :  
سابقه همكاري با موسسه :  
مختصري از بيوگرافي هنري :
آلاله شريف جواهري  متولد سال 1357 در مشهد است .
او داراي مدرک کارداني نقاشي بوده و اين رشته را زير نظر آقاي محمد مديرزاده آموخته است .
اين هنرمند تا کنون در چند نمايشگاه گروهي حضور داشته است.
آلاله شريف جواهري سابقه همکاري با موسسه آفرينش هاي هنري آستان قدس رضوي در زمينه شرکت در نمايشگاه گروهي نقاشي در نگارخانه رضوان را دارد.